KADIN ÜREME ORGANLARI KADIN GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ İnsan vücudu hücrelerden oluşur. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler de vücudu meydana getirir. Kadın ve erkek anatomileri arasındaki en belirgin fark üreme sistemlerindedir. Kadın üreme sistemi eksternal (dış) ve internal (iç) genital organlar olarak 2 başlık altında incelenir. DIŞ GENİTAL ORGANLAR Vulva: Dış Kadın genital...